NOTA PRAWNA

TALENTOO WEB SOLUTIONS, S.L. zgodnie z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca 2002 r., o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), informuje, że:

 1. Domeny www.talentoo.net i www.talentoo.es, są własnością firmy handlowej TALENTOO WEB SOLUTIONS, (zwanej dalej TALENTOO), z adresem Calle Tera Nº 1, Office 402, Villaviciosa de Odón, 28670, Madrid, numer C.I.F. B-87689360 i zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym w MADRYCIE, Tom: 35.345, Folio: 32, Strona: M-635413.

Aby się z nami skontaktować, podajemy do Państwa dyspozycji następujący adres e-mail: info@talentoo.net, lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+34) 694 42 05 11.

 1. Celem domen www.talentoo.net i www.talentoo.es jest dostarczenie użytkownikom opisu różnych usług (zwanych dalej „Usługami”) udostępnianych przez TALENTOO lub przez osoby trzecie.
 2. Niniejsze ogólne warunki regulują dostęp i korzystanie z witryny www.talentoo.net i www.talentoo.es (zwanej dalej „witryną”), którą TALENTOO udostępnia użytkownikom Internetu. Wejście na stronę oznacza pełną akceptację niniejszych warunków.
 3. Ogólnie rzecz biorąc, świadczenie Usług jest uzależnione od uprzedniego zakończenia odpowiedniej rejestracji użytkownika.
 4. Wszystkie informacje dostarczone przez użytkowników za pośrednictwem Usług muszą być zgodne z prawdą. W tym celu użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i gwarantuje autentyczność wszystkich danych podanych w wyniku wypełnienia formularzy niezbędnych do subskrypcji Usług. Podobnie użytkownik jest odpowiedzialny za stałą aktualizację wszystkich informacji przekazanych TALENTOO, tak aby w każdej chwili odpowiadały one rzeczywistej sytuacji użytkownika. W każdym przypadku użytkownicy są jedynymi odpowiedzialnymi za fałszywe lub niedokładne oświadczenia, które składają oraz za szkody, które wyrządzają TALENTOO lub osobom trzecim w związku z podawanymi przez nich informacjami.
 5. Prawa własności intelektualnej www.talentoo.net i www.talentoo.es, jak również ich kod źródłowy, design, struktura nawigacyjna, bazy danych i różne elementy w nich zawarte są własnością TALENTOO, który ma wyłączne prawo do ich wykorzystania w każdej formie, w szczególności poprzez prawa do reprodukcji, dystrybucji, publicznej komunikacji i transformacji.
 6. Przeglądanie, drukowanie i częściowe pobieranie zawartości stron internetowych jest dozwolone tylko i wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
 • Zgodność z celami sieci.
 • Wyłącznie w celu uzyskania informacji w nich zawartych do użytku osobistego i prywatnego. Wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub do rozpowszechniania, publicznego komunikowania, przekształcania lub dekompilacji jest wyraźnie zabronione.
 • Poszanowanie integralności zawartości stron internetowych, wyraźnie zabraniające ich modyfikacji.
 • Zakaz wykorzystywania zdjęć, grafik lub obrazów dostępnych w sieci w oderwaniu od tekstu lub innych obrazów, które im towarzyszą.
 1. TALENTOO zastrzega sobie prawo do dokonywania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, modyfikacji i aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, jej konfiguracji i wyglądu oraz warunków dostępu.
 2. TALENTOO nie gwarantuje, że nie wystąpią przerwy lub błędy w dostępie do Witryny lub jej zawartości, ani że będzie ona aktualizowana, choć zobowiązuje się do naprawienia, o ile nie wystąpią przyczyny uniemożliwiające lub utrudniające naprawienie, i to natychmiast po uzyskaniu informacji o błędach, rozłączeniach lub braku aktualizacji zawartości, wszystkich zadań, które mają na celu usunięcie błędów, przywrócenie komunikacji i aktualizację zawartości.
 3. Zarówno dostęp do strony internetowej, jak i niewłaściwe wykorzystanie informacji na niej zawartych jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. TALENTOO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, szkody lub krzywdy, które mogą powstać w wyniku takiego dostępu lub wykorzystania.
 4. Zgodnie z polityką antyspamową TALENTOO, użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od:

(i) gromadzenia danych w celach reklamowych oraz wysyłania reklam dowolnego rodzaju i komunikatów w celach sprzedażowych lub innych celach komercyjnych bez uprzedniej prośby lub zgody użytkownika;

(ii) wysyłania jakichkolwiek innych niezamówionych i niezaakceptowanych wiadomości do wielu osób;

(iii) wysyłania niechcianych i niezaakceptowanych łańcuszków e-mail.

 1. TALENTOO nie ponosi odpowiedzialności za błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za szkody, które mogą być spowodowane w systemie komputerowym użytkownika (sprzęt i oprogramowanie), lub w plikach i dokumentach przechowywanych na nim, w wyniku:
 • Obecności wirusa w komputerze użytkownika, który jest używany do łączenia się z usługami i treściami sieciowymi.
 • Awarii przeglą
 • Korzystania z niezaktualizowanych wersji oprogramowania.
 1. TALENTOO nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z treści, do których prowadzą linki ze strony internetowej, pod warunkiem, że nie są one z nią związane, ani nie gwarantuje braku wirusów lub innych elementów, które mogą spowodować zmiany w systemie komputerowym (sprzęt i oprogramowanie), w dokumentach lub plikach użytkownika, wykluczając wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone użytkownikowi z tego powodu.

W przypadku, gdy użytkownik, klient lub osoba trzecia uzna, że treści lub usługi oferowane przez strony, do których odsyłają linki, są niezgodne z prawem lub naruszają własność lub prawa użytkownika, klienta lub osób trzecich odpowiedzialnych za odszkodowanie, a w szczególności polegają na:

 • Działania lub treści, które mogą być uznane za przestępcze zgodnie z hiszpańskim prawem karnym.
 • Działania lub treści, które naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysł
 • Działania lub treści, które zagrażają porządkowi publicznemu, dochodzeniom w sprawach karnych, bezpieczeństwu publicznemu i obronie narodowej.
 • Działania lub treści, które zagrażają ochronie zdrowia publicznego, poszanowaniu godności osoby i zasady niedyskryminacji oraz ochronie zdrowia i dzieci.

Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres info@talentoo.net, aby administratorzy mogli uruchomić odpowiednią procedurę w celu rozwiązania odpowiednich problemów.

 1. TALENTOO jest właścicielem praw własności przemysłowej i intelektualnej związanych z jego produktami i usługami. W odniesieniu do cytatów produktów i usług stron trzecich, TALENTOO uznaje na korzyść ich właścicieli odpowiednie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, nie sugerując, że samo ich wspomnienie lub pojawienie się w sieci internetowej oznacza istnienie jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności TALENTOO, w odniesieniu do nich, ani żadnego poparcia, sponsorowania lub rekomendacji ze strony TALENTOO, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone.
 2. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w Witrynie, ich odsprzedaż, jak również naruszenie praw własności intelektualnej TALENTOO, w tym nieuprawnione wykorzystanie znaków towarowych TALENTOO, powoduje powstanie odpowiedzialności prawnej.
 3. TALENTOO i użytkownik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, poddają się sądom i trybunałom właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika w przypadku wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z Witryny.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart